Kolla in vår Investor sida för att hålla er uppdaterade om vad som händer på JS Security Technologies Group genom att *KLICKA HÄR*
Till JS Security Investor

Företrädesemissionen

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) beslutade den 1 juni 2022 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).


Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 8,96 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. 

Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 9 juni 2022

Teckningsrätter
En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1,3 SEK per ny aktie

Teckningsperiod:
13 - 28 juni 2022

Handel med teckningsrätter:
13 - 23 juni 2022

Handel med BTA:
3 juni 2022 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Offentliggörande av utfall:
Omkring 1 juli 2022Personer som äger teckningsrätter kommer att meddelas via sin bank/sitt ombud.

Personer utan teckningsrätter har möjlighet att anmäla sig för teckning utan företrädesrätt här: Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter - Ladda ner

Dokument

Teaser - Ladda ner

Informationsmemorandum - Ladda ner

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter - Ladda ner

Villkor och anvisningar - Ladda ner